English

 ابزارالات توسن ابزارالات توسن

پیگیری وضعیت نظرات

 مشتریان گرامی، در صورتیکه از طریق سایت درخواست ها، پیشنهاد، انتقاد و شکایات خود را ثبت نموده اید، برای کسب اطلاع از وضعیت آن، در این قسمت می توانید از آخرین وضعیت رسیدگی مطلع گردید.

در صورتیکه از طریق تماس با واحد ارتباط با مشتریان اقدام به ثبت درخواست ها، پیشنهاد، انتقاد و شکایات نموده اید، برای کسب اطلاع از وضعیت رسیدگی، شماره پرونده خود را که به صورت پیام کوتاه در زمان طرح شکایت از کارشناسان واحد دریافت نموده اید، در گزینه "شماره پرونده روابط عمومی" وارد نمایید.

       

شنبه 18 اردیبهشت 1395 - 15:44:56 6723 آخرین بازدید : جمعه 8 مرداد 1400 - 20:06:15 0

خبر نامه